Mijn vlucht naar de Eerste Wereldoorlog

Onze vlucht vertrokt vanaf de omgeving van Verdun naar Antwerpen v.v..

Film: https://www.youtube.com/watch?v=cZ4Ck9FioO0


De ‘Grote Oorlog’.
Op zondag 2 augustus 1914 overhandigde de Duitse gezant in Brussel een nota.
Daarin stond dat de Duitsers over informatie beschikten dat het Franse leger van plan was om langs de route Givet-Namen op te rukken en Duitsland aan te vallen.
Duitsland gaf in de nota aan dat het de aanval van de Fransen voor wilde zijn en vroeg zo om een vrije doortocht door België. België moest het betreden van Duitse troepen op Belgisch grondgebied niet zien als een vijandelijke daad tegen België zelf.
Binnen twaalf uur verwachtte Duitsland een duidelijk antwoord van de Belgische regering.

Op maandag 3 augustus werd ’s morgens vroeg aan de Duitse gezant medegedeeld dat de Belgische regering vastbesloten was zich tegen iedere aanval op haar rechten te zullen verdedigen.
De Duitsers gingen hierop tot onmiddellijke militaire acties over.
Op dezelfde middag van 3 augustus gaf de Duitse bevelhebber Von Moltke het bevel tot de aanval.
Er moest een opmars worden ingezet ten zuiden van de Nederlandse grens langs alle wegen in de richting van Luik.
Ook moesten de Maasovergangen bij Visé bezet worden en werd er in de nachtelijke uren een offensief tegen Luik en zijn vestingwerken ontketend.

Op 4 augustus om acht uur in de ochtend kwamen de eerste Duitse soldaten in ongeveer 150 gepantserde auto’s ten zuiden van Vaals de Belgische grens over, met daarachter de zogenaamde ‘Uhlanen’.
Deze cavalerie-eenheden droegen lange lansen met stalen punten en hadden sabels, pistolen en geweren bij zich.
Zij moesten de boel verkennen.

De groep reed door tot de omgeving van Berneau, waar zij de eerste weerstand ondervond.
Bij het uitbreken van de oorlog lagen miljoenen legers tegenover elkaar, maar de stemming in de oorlogvoerende landen was opperbest en de algemene verwachting was dat het een hevige, maar korte oorlog zou worden.
Met Kerstmis zou iedereen immers weer thuis zijn.
Het bleek allemaal een gruwelijke misrekening.

Heudicourt-sous-les-Côtes – Verdun
Over Verdun valt veel te vertellen, boeken worden er over volgeschreven.

Beschietingen met zware kanonnen, granaatregens, vlammenwerpers, bajonetgevechten, gasaanvallen en nog veel meer ellende, u kunt het overal opzoeken.
Hier en aan de IJzer hebben de zwaarste gevechten van de Eerste Wereldoorlog plaatsgevonden.
Er is veel verwoest en voor altijd verloren gegaan.
In de bossen en op de voormalige slagvelden moet u oppassen in verband met het nog altijd aanwezige oorlogstuig.

Verdun – Reims
In september 1915 zette de Franse opperbevelhebber Joffre ‘De Slag in de Champagne’ in.
De natuur veranderde in een maanlandschap, Frankrijk betreurde dertigduizend doden en de Britten verloren zestienduizend manschappen.
In de Argonne werden door de Duitsers voor het eerst vlammenwerpers ingezet en werden tunnels gegraven.
Er woedde een mijnenoorlog in Vauquois; Côte 304, 265, 295 en Le Mort Homme bestonden alleen nog maar uit granaattrechters.
Hier vonden de gruwelijkste gevechten rond Verdun plaats.

Reims – Roye
Chemin des Dames, ‘weg van vreugde, weg van verdriet’.
De Fransen vielen op 16 april 1917 tijdens het ‘Nivelle Offensief’ bij Chemin des Dames de Duitsers aan, één van de slagen waarbij tanks gebruikt zijn.
In plaats van honderdduizend krijgsgevangenen die de Fransen in twee dagen wilden maken, vielen er aan eigen zijde honderd-twintigduizend doden en gewonden.
De strijd laaide hier in 1918 weer op.

Roye – Arras

De ‘Slag om de Marne’ werd hier van 6 tot 9 september 1914 uitgevochten.
Het was een slag waarbij ongeveer 2,5 miljoen militairen betrokken waren.
Circa een half miljoen van hen sneuvelden hier.
Het record is echter gebroken tijdens de ‘Slag aan de Somme’; in één uur tijd werden er dertigduizend Britse militairen gedood of verwond.

Arras – Ieper
De Britten en de Fransen namen de verdediging van Ieper op zich, terwijl buiten de stad de Ieperboog lag, een boogvormige frontlijn.
Het onvermijdelijke gevolg waren de ‘Vier Slagen van Ieper’.
Bij Fromelles sneuvelden op 19 juli 1916 meer dan vijfduizend soldaten.
Een jaar later, in de lente van 1917, werden er in de slag bij Arras meer dan 190.000 soldaten gedood, gewond of gevangen genomen.

Ieper – Gent
Op 12 oktober 1914 trokken de Duitsers Gent binnen.
De geallieerden hadden zich achter de rivier de IJzer teruggetrokken. Op 19 en 20 oktober begon de ‘Slag om de IJzer’ en de ‘Eerste Slag bij Ieper’.
Ook werden onder andere de sluizen van Nieuwpoort opengezet om de Duitse opmars te stoppen.
Het was het begin van vier lange jaren van mensonwaardige loopgravengevechten met de grootst mogelijke gruwelen.

Gent – Brussel

Brussel had geen verdediging, de Duitsers konden er zo binnenwandelen.
Anders was het in Antwerpen, waar een fortengordel lag en een hevige slag werd geleverd.
Ook daar werden de ‘Dicke Berthas’ ingezet.
De schrik van de grensbewoners was het ‘elektrisch hek’, stroomdraden die in 1915 door de Duitsers vanaf Vaals tot Cadzand langs de Nederlandse grens waren gespannen.

Brussel - Sint-Truiden
Achter Sint-Truiden, bij het plaatsje Halen, waar een negentiende-eeuws aandoende cavaleriecharge plaatsvond, is de ‘Slag der Zilveren Helmen’ uitgevochten.
Ook op de vlakte tussen Houtem en Linter is hevig gevochten, waarbij honderden slachtoffers vielen.
Bij het drama van Aarschot werden ruim honderd mensen geëxecuteerd, waaronder de burgemeester.
In Leuven barstte op 25 augustus 1914 de hel los, de stad ging gedurende vijf dagen gebukt onder brandstichting en plundering door het Duitse leger.
Zelfs de universiteitsbibliotheek, met al zijn wiegendrukken werd in brand gestoken.